Việt Nam >> Xem thêm: máy lọc không khí panasonic Việt Nam cũng có một mạng lưới sông ngòi dày đặc (2.360 con sông dài trên 10km), chảy theo hai hướng là Tây Bắc-Đông Nam và hướng vòng