Nên ăn lạc bung >> Xem thêm: may loc khong khi Lạc là loại thực phẩm có thành phần dinh dưõng cao. Để hấp thụ được tốt nên ăn lạc bung; rửa sạch lạc nhân còn vỏ lụa