Hủy hoại sự nghiệp do phá hoại máy chạy bộ cao cấp

Nara đã hoàn thành máy chạy bộ nhập khẩu cuốn tự truyện vào cuối năm 1956, một thập kỷ kể từ sau khi Hirorito không thừa nhận nguồn gốc thần thánh của mình trong thời kỳ sau chiến tranh. Nhiều người bảo vệ ngai vua vẫn cố gắng tìm cách thanh minh cho việc Hirorito không thừa nhận trách nhiệm chiến tranh và họ đã che giấu một sự thật rằng Hirorito trước đây đã được coi là một đối tượng được tôn sùng Máy chạy bộ của tôn giáo. Nếu Nara đã viết đúng sự thực về tính thẳng thắn của Hirorito thì lúc đấy, Hirorito ở tuổi hai mươi đã đưa ra ba điểm đáng chú ý:

Hirorito đã tuyên bố rằng ông không còn máy chạy bộ đơn năng tin vào việc ông bà, tổ tiên của mình là các vị thần hoặc cha của mình là một vị thánh sống – một lý do nào đấy mà ông không hề bị trách cứ. Thứ hai, ông đã khẳng định quyền của nhà nước là gieo rắc lòng tin đối với người dân Nhật Bản rằng ông bà, tổ tiên của Hoàng thất là các vị thần thật sự và Hoàng đế hiện tại là một mua máy chạy bộ hãng nào tốt vị thánh sống. Mặt khác, thà bảo vệ các điều mà ông tin tưởng, hoặc tìm cách thay đổi quốc thể luôn ngăn cấm việc bàn luận khách quan về lịch sử của Nhật Bả

nên tập vói máy chạy bộ để bạn có súc khỏe tốt hon

Tiêu tan sự nghiệp vì làm hỏng máy chạy bộ cao cấp

ông cảm thấy rằng ông nên chấp nhận sự lừa dối máy tập chạy bộ nào tốt và giữ quốc thể như nó vốn có. Việc Hirorito tự nguyện nghe theo các lời giáo huấn của hệ thống Hoàng gia đã dự báo rằng, Hirorito (và đoàn tùy tùng) chấp nhận sự tôn thờ Hoàng đế giống như cách sử dụng máy chạy bộ là việc hủy hoại sự nghiệp trong thời kỳ giữa và cuối các năm 1930. Các hành động của Hoàng thái tử trước công chúng sẽ không bao giờ bị các đức tính cá nhân như lòng tốt, đạo lý và sự chính trực chi phối.

Thứ ba, bằng việc thể hiện sự ưa thích máy chạy bộ giảm cân mối quan hệ giữa Hoàng đế và quốc gia theo kiểu của nước Anh, Hirorito vô tình phải vượt qua một nguyên tắc của chế độ quân chủ Nhật Bản. Trong quá trình đấy, Hirorito cho biết mình vẫn chưa sẵn sàng trở thành một Hoàng đế.Vì nếu hệ thống các mối quan hệ dân sự và quân sự theo hiến pháp Minh Trị phải hoạt động nhịp nhàng, và máy chạy bộ điện giá bao nhiêu Hoàng thất đấyng phải vai trò là một lực lượng có ảnh hưởng tích cực đến sự hòa hợp giữa quốc gia và dân tộc, giữa các vấn đề hành chính, dân sự và quân sự, thì khi đấy Hoàng đế thật sự phải thực thi quyền hạn to lớn của mình

 

Add a Comment