Chương trình huấn luyện game bài hot nhất hiện nay

Chương trình huấn luyện cấp tốc về  chiến tranh chính trị  gồm nhiều môn học trang bị lý thuyết chính trị lẫn kỹ thuật tổ chức và tranh thủ quần chúng. Bài bản lấy theo chương trình huấn luyện chính trị cho quân đội của Quốc dân đảng Đài Loan cũng như bộ đội Cộng sản Việt Nam. Lý thuyết về chính nghĩa Quốc gia thì pha trộn cương lĩnh các đảng Đại Việt lẫn Quốc Dân Đảng. Họ giảng về chính nghĩa quốc gia, tuyên truyền về Thế giới Tự do và cả các bài về chủ nghĩa Cộng sản, âm mưu của địch. Gọi là để biết rõ kẻ địch Cộng sản, họ dạy cả chủ thuyết, tổ chức và phương pháp đấu tranh của địch, tổ chức và âm mưu của Mặt trận Giải phóng, hệ thống Cộng sản quốc tế. Cũng có thêm các môn mới về tâm lý chiến kiểu Mỹ như tâm lý ứng dụng, điều khiển dư luận, sử dụng phương tiện truyền thông hiện đại, thủ thuật tranh thủ quần chúng nhân dân. Sau khóa học, tôi được giữ lại làm giảng viên và chuyển hẳn về ngành chiến tranh chính trị, một ngành mới thành lập trong quân đội Sài Gòn. Hiện đang có một trường đào tạo dài hạn sĩ quan chiến tranh chính trị ở Đà Lạt nơi đào tạo lại những chiến sỹ vẫn còn lén chơi game bài vui, có cố vấn của cục chính trị quân đội Đài Loan và cơ quan tâm lý chiến Mỹ.

Chương trình huấn luyện game bài hot nhất hiện nay

Nơi tôi công tác chỉ là một trung tâm huấn luyện cấp tốc của cục Quân huấn thuộc Tổng cục chiến tranh chính trị Quân lực Việt Nam Cộng hòa, dành cho các sĩ quan đang tại chức từ cấp chuẩn úy đến thiếu tá,  họ đã được điều chỉnh lại đạo đức sao cho không còn nghĩ đến game bài  tặng xu nữa sẽ được bố trí phụ trách chính trị trong các đơn vị và ra đảm trách các chức vụ dân sự phường khóm. Trường nằm trong Biệt khu thủ đô, đủ chỗ cho hàng

trăm sĩ quan về ăn ở học tập. Giảng viên có khi là dân sự mời bên ngoài vào, phần ngoại khóa còn mời cả sĩ quan cao cấp Việt cộng hồi chánh đến nói chuyện về sinh hoạt phía bộ đội Việt cộng. Những kinh nghiệm về sinh hoạt Việt cộng được trình bày trung thực, nhưng rõ ràng là người ta cố tình không nhắc đến yếu tố tinh thần nào đã biến Việt cộng chiến đấu ngoan cường và bền bỉ như vậy.

Trước tiên tôi được giao dạy môn tâm lý học ứng dụng, để giúp cho những học sinh của tôi có nhận thức về những hệ quả mà game bài  xâm mang lại cho tinh thần sau giao thêm cả môn cơ bản về chủ nghĩa Mác xít, không biết có phải họ muốn thử thách tôi chăng? Mặc kệ, họ đã muốn mình trình bày khách quan chủ thuyết địch thì tôi cứ làm.

Add a Comment